فروش

با ما تماس بگیرید:

  مدیر فروش: خانم شکیبا

  موبایل: ۰۹۱۹۲۲۴۵۲۴۴

  تلفن دفتر:

۰۲۱-۶۶۴۳۵۸۷۳
۰۲۱-۶۶۴۳۵۸۹۲

تلفکس :

۰۲۱-۶۶۴۳۵۸۹۲

   ایمیل: info@sinacharmenovin.com