خدمات ما

برخی از خدمات ارائه شده در شرکت سیناچرم نوین:

 • انواع کیف های چرم مصنوعی
 • کیفهای برزنتی
 • فولدر
 • کیفهای جیبی و کتی مردانه
 • به انضمام لوازم تبلیغاتی
 • انواع خودکار
  • دفترچه یاد داشت
  • لوح تقدیر
  • ای دی کارت
  • فلش
  • تندیس

با طرح ها و ایده های ناب حضور محترمتان عرضه می دارد.